Vytisknout

 

Spolek Neposedíme z. s. je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 21922. Spolek byl založen 9. září 2010 jako občanské sdružení Neposedíme, o.s.

Neposedíme z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Neposedíme z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora zapojení lidí s pohybovými obtížemi do života společnosti a jejich orientace v bezbariérovosti prostředí.

Posláním spolku je zejména:

Spolek:

Více o spolku na http://www.neposedime.cz/index.php/o-nas.

V Neposedíme z. s. se zaměřujeme na tři oblasti, které zpracováváme ve třech projektech:

 

: 22856544

Bankovní spojení:

239 798 237 / 0300

 

Sídlo a korespondenční adresa:

Neposedíme z. s.

Kpt. Stránského 996/2

Praha 14

198 00

 

Spolek navenek zastupuje předseda Roman Folvarský. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku.

Kontakt