Vytisknout

  

Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 398 / 2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb

 

1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb

2. Schodiště a vyrovnávací stupně

3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky