Architektonické bariéry vznikají u nových nebo rekonstruovaných staveb z několika důvodů. Prvním důvodem jsou opodstatněná omezení, která brání vyřešit stavbu (např. kulturní památku) tak, aby byla přístupná i pro osoby s pohybovými obtížemi. Druhým důvodem je neznalost zákonů, vyhlášek a dalších norem, které stanovují parametry bezbariérového řešení staveb. Třetím důvodem může být lhostejnost k této problematice.

K minimalizaci počtu architektonických bariér vedou čtyři kroky:

Právní normy

Seznamme se se zákony, vyhláškami a normami, které stanovují parametry bezbariérového užívání staveb.

Praxe

Poučme se z příkladů vhodného řešení, vyvarujme se chyb na příkladech řešení nevhodných.

Mapa bariér

Pomozme s odstraněním existujících bariér.

adresáře

V adresářích najděme osoby, firmy a instituce, které nám s řešením pomohou.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.