Pro vhodná řešení bezbariérových staveb existují předměty a pomůcky (např. madla, sanitární předměty, rampy atd.) i firmy nabízející služby a servis v této oblasti.

Vybavení toalet a koupelen

Zrcadla

Do záchodových kabin, toalet a koupelen je vhodné přednostně využít sklopná zrcadla. Např.:

Sklopné zrcadlo Bemeta

Sklopné zrcadlo

Sklopné zrcadlo Merida

Sklopné zrcadlo

Sklopné zrcadlo NZR 4 INV

Sklopné zrcadlo

Příklad nevhodného zrcadla - ovládání naklápění zrcadla nesmí zasahovat do prostoru - o vyčnívající prvek ovládání je možné se zranit:

Nevhodné sklopné zrcadlo

Záchodové mísy

Záchodové mísy musí být instalovány tak, aby přední hrana mísy byla vzdálená 700 mm od zadní stěny (kabiny). Horní hrana mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. Je možné použít stojící mísu s výškou 460 mm.

Stojící mísa JIKA OLYMP

Stojící mísa JIKA OLYMP

Závěsná mísa se instaluje tak, aby horní hrana byla ve výšce 460 mm nad podlahou.

Závěsná mísa

 

Umyvadla

Umyvadla musí být instalována tak, aby vozíčkář mohl umyvadlo podjet a aby se trupem dostal co nejblíže umyvadlu a aby dosáhl na baterii. Proto je důležitá i hloubka umyvadla nebo je možné použít umyvadlo, které je v přední hraně vykrojené.

Umyvadlo "s vykrojením" JIKA MIO 813714

Umyvadlo JIKA MIO 813714

Umyvadlo KOLO Nova Pro Bez Bariér

Umyvadlo Kolo Pro


 

Madla

Madla se vyrábějí pro různá použití (k záchodové míse, k umyvadlu, do sprch, na dveře a pod.) a v různých délkách.

Madlo pevné (vhodné např. k záchodové míse)

Madlo pevné

Madlo sklopné (vhodné např. k záchodové míse nebo mezi sedačku sprchového koutu a místo pro odložení vozíku)

Madlo sklopné

Madlo vodorovné (vhodné např. k umyvadlu, do sprch, na dveře)

Madlo vodorovné

Madlo do sprchy

Madlo do sprchy

 

Sedátka do sprchy

Sedátka do sprchy mohou být buď sklopná instalovaná do zdi nebo závěsná (zpravidla na vodorovné madlo).

Sklopné sedátko

Sedátko sklopné

Závěsné sedátko

Sedátko závěsné

Výběr výrobců a prodejců: Bemeta Design s.r.o., DMA Praha s.r.o., Geberit spol. s r.o., Laufen CZ s.r.o., Radomír Vatrt - koupelny snů, SIKO koupelny a.s..

 

Prostředky pro překonávání výškových rozdílů

Svislá zdvíhací plošina

Svislá zdvíhací plošina (firmy Vecom)

(zdroj fotografie: www.vecom.cz)

 

Šikmá zdvihací plošina

Šikmá zdvíhací plošina (firmy Vecom)

(zdroj fotografie: www.vecom.cz)

 

Pevná nájezdová rampa

Pevná nájezdová rampa

(zdroj fotografie: www.vecom.cz)

 

Přenosná nájezdová rampa

Přenosná nájezdová rampa

(zdroj fotografie: www.vecom.cz)

 

Zvedák pro přesun do bazénu

Zvedák do bazénu

(zdroj fotografie: www.altech.cz)

Zvedák do bazénu

(zdroj fotografie: www.solift.cz)

Výběr výrobců a prodejců: VECOM zdvihací zařízení s.r.o., Invacar s.r.o., Garaventa Lift s.r.o., MEDEOS s.r.o., MANUS Prostějov, spol. s r.o., Solift, s.r.o., SIVAK medical technology s.r.o., ALTECH, spol. s r. o., Stanislav Kalivoda - KALPE, ERILENS s.r.o., API CZ s.r.o., Protec Metal s.r.o., PATRON Bohemia a.s., REHA-TECH a.s., Ortoservis s.r.o.

 

Kuchyně

Kuchyně musí být uspůsobena pro použití vozíčkářem. Nejde jen o volný manipulační prostor pro pohyb na vozíku. Kuchyně musí být vybavena nábytkem a spotřebiči tak, aby byly použitelné pro vozíčkáře:

- část kuchyňské linky musí být podjízdná. Podjezd musí být zajištěn minimálně pod mycí a varnou částí. Mycí a varná část musí být umístěna v jedné ploše (mohou být umístěny např. i přes roh linky tvaru "L"). Nevhodné je např. umístění varné části na kuchyňském ostrůvku nebo na protější straně kuchyně. Vozíčkář pak např. musí přenášet hrnec s horkou vodou na slití nad svýma nohama!

- samotná deska kuchyňské linky musí být snížena - vozíčkář obtížně manipuluje s předměty ve výšce standardní linky, při mytí nádobí ve dřezu stéká voda po rukou a předloktí do klína vozíčkáře. Výška desky se doporučuje mezi 720 až 750 mm nad podlahou. Při určení výšky desky je nutné pamatovat na to, že po instalaci dřezu (výška dřezu bývá okolo 150 mm) zůstává volný prostor pro podjetí 570 až 600 mm, což přesahuje nohy (stehna a kolena) vozíčkáře jen o několik desítek milimetrů. Proto je také potřeba trubky odpadu vést přímo ke zdi, aby nepřekážely při podjíždění desky. Dřez by měl být obestavěn tak, aby nebylo možné se ho dotknout nohama a nedošlo tak k úrazu nohou spálením horkým dřezem při vylití horké vody do dřezu. Na následující fotografii je ukázka kuchyňské linky pro vozíčkáře. V levé části je vidět dřez umístěný ve standardní výšce. Pod dřezem je sice sokl uskočený tak, aby vozíčkář mohl zajet stupačkami pod skříňku. Ale ke dřezu se musí natahovat (dřez nemůže podjet), ruce má příliš vysoko, po předloktí stéká voda do klína. Proto je na snížené části linky (vpravo vedle varné části) umístěn druhý dřez, který je vhodný pro práci vozíčkáře.

Ukázka kuchyně

(Zdroj foto: www.pelckuchyne.cz)

- někteří výrobci nabízejí kuchyňské linky, u kterých je možné elektronicky upravovat výšku pracovní desky, včetně varné a mycí části (limitujícími prvky pro volbu výšky jsou elektroinstalace, přívod vody a odvod odpadu; někteří výrobci umějí pohybovat s instalacemi v závislosti na pohybu pracovní desky).

Na následujícím videu je kuchyňská linka, u které lze elektrickým posunem regulovat výšku pracovní plochy i výšku horních skříněk (kuchyňskou linku CHEF MATE vyrábí firma PROMA REHA, s.r.o.).

 

- u spodních skříněk je nevhodné použít skříňky s policemi, protože do zadních částí polic (zejména těch níže umístěných) vozíčkář nedosáhne. Vhodné je použít šuplíky nebo výsuvné koše - na následující fotografii jsou výsuvné koše:

Spodní skříňka s výsuvnými koši

(Zdroj foto: skříňka CARGO MINI firmy Mivokor s.r.o.)

Pokud je nutné použít rohových skříněk, je vhodné použít rohové skříňky s otočným kruhovým košem nebo s výsečným otočným košem - ukázky jsou na následujících dvou fotografiích:

Otočný kruhový koš pro rohové skříňky

(Zdroj foto: otočný koš kruhový do rohové skříně firmy Mivokor s.r.o.)

Otočný výsečový koš do rohové skříňky

(Zdroj foto: otočný koš výsečový do rohové skříně firmy Mivokor s.r.o.)

Ještě lepším řešením mohou být rohové výsuvné koše:

Rohové výsuvné koše

(Zdroj foto: rohové výsuvné koše firmy Mivokor s.r.o.)

U otočných rohových skříněk je třeba věnovat pozornost použitému kování - pokud se dveře i s kováním otáčejí dovnitř skříňky, je možnost vážného úrazu prstů - viz příklad u horních skříněk.

Osoba sedící na vozíku se hůře shýbá a nesnadno zvedá těžší předměty. Např. manipulace s nádobím nebo hrnci ve spodním koši myčky je obtížná. Existují myčky nádobí instalované výše nad podlahu. Tyto myčky však mají omezenou kapacitu.

- pojízdné kontejnery - pro větší variabilitu lze doporučit použití pojízdných kontejnerů. Kontejnery lze použí nejen jako úložné prostory, ale také jako mobilní odkládací plochu (pokud má kontejner vhodnou výšku, je možné ho odkládat pod pracovní plochu). Pozor - kontejner na kolečkách má tendenci na rovné podlaze odjíždět, musí se používat brzdy koleček. Ta jsou ale pro osobu na vozíku špatně dosažitelná.

- horní skříňky - musí být umístěny tak, aby byly v dosahu vozíčkáře. Doporučená maximální výška horní police je 1500 mm nad podlahou. Horní skříňky se obvykle zavěšují 350 až 400 mm nad pracovní pluchu. Pokud jsou skříňky umístěny výše nebo jsou použity vyšší skříňky, je potřeba použít skříňky se sklopnými nebo výklopnými kontejnery nebo skříňky s možností snížit výšku. Např. firma PROMA REHA vyrábí kuchyňskou linku CHEF MATE, u které je možné snižovat výšku horních skříněk - video výše.

U horních skříněk se používaly i otočné skříňky, kdy je nádobí umístěno na ploše za otočnými dvířky - po otočení vyjede dno skříňky s nádobím do volného prostoru a je možné ho pohodlně sejmout - viz následující fotografie. Otočná dvířka však měla velkou hmotnost, k otočení dvířek bylo nutné vynaložit větší sílu a po otočení dvířek mělo nádobí tendenci odstředivou silou ze skříňky vypadnout, protože dno skříňky po svém obvodu nemělo žádnou bezpečnostní zarážku. Navíc, pokud vozíčkář pro otočení dvířek skříňky musel uchopit kování ve tvaru písmene "C" a dvířka se rychleji otočila, občas nestihl pustit kování, došlo k přiskřípnutí prstů k boční stěně skříňky. (Pokud se podobná nehoda stala u otočného mechanismu spodních skříněk, která pro svoji hmotnost nabrala velkou odstředivou rychlost, docházelo k vážným úrazům prstů nebo ruky.)

Ukázka otočných dvířek horní skříňky

(Zdroj foto: bakalářská práce Bydlení s pohybovým handicapem, Štěpán Martinek, Brno 2010)

Jako vhodné úložné prostory je možné doporučit výsuvné potravinové skříně - po vysunutí dveří se zpřístupní koše. Některé mechanismy vysunuté koše k vozíčkáři i natočí (na následující fotografii je pouze ukázka mechanismu otočné výsuvné potravinové skříně; skříň se svojí výškou není příliš vhodná pro vozíčkáře).

Výsuvná potravinová skříň

(Zdroj foto: potravinová skříň otočná firmy Mivokor s.r.o.)

- elektrické spotřebiče je nutné používat takové, do kterých vozíčkář bezpečně a pohodlně dosáhne. Není vhodné používat příliš vysoké lednice a mrazáky. K lednici nebo mrazáku se vozíkem obtížně zajíždí, proto se někdy lednice vkládají do skříněk umístěných výše nad podlahu s možností podjet skříňku stupačkami. Trouby a mikrovlnné trouby se umísťují tak vysoko, aby se k nim vozíčkář nemusel shýbat nebo naopak s věcmi manipulovat příliš vysoko. Digestoř musí být umístěna tak vysoko, aby vozíčkář dosáhl na ovládání digestoře a osvětlení digestoře nebo ovládání musí být z digestoře přemístěno do míst, kam vozíčkář dosáhne. Elektrické zásuvky musí být umístěny tak, aby byl vozíčkář schopen z vozíku odpojit elektrické spotřebiče (odpojení spotřebiče ze zásuvek umístěných za podjezdnou pracovní deskou není obtížné, ale ze zásuvek umístěných nad spodními skříňkami bez možnosti podjezdu, je už obtížné, někdy nemožné). Vhodným řešením může být umístění elektrických zásuvek na přední čelo pracovní desky (jak je např. vidět na kuchyňské lince CHEF MATE).

Kuchyňská linka CHEF MATE

(Zdroj foto: firma PROMA REHA, s.r.o.)

 

Výběr výrobců a prodejců: PROMA REHA, s.r.o., Kuchyňské studio GABON spol. s r. o..

 

 

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.