1. Vstupy do budov

 

1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi.

Karuselové dveře hlavního vchodu do budovy musí být doplněny o otevíravé dveře. Pohyb vozíčkáře nebo osoby s francouzskými holemi karuselem je obtížný a nebezpečný, může dojít k pádu nebo zablokování dveří. Proto je potřeba umožnit průchod otevíravými dveřmi. Otevíravé dveře musí být umístěny minimálně 500 mm od pevné překážky, karuselových dveří, musí mít světlou šířku minimálně 900 mm.

Karuselové dveře doplněné o otevíravé dveře

Karuselové dveře doplněné o otevíravé dveře

Karuselové dveře menších průměrů jsou nepoužitelné pro vozíčkáře a pro osoby s jinými pohybovými obtížemi. Na následující fotografii jsou vedle karuselových dveří další otevíravé dveře. Otevíravé dveře jsou dvoukřídlé a mají automatické otevírání - dveře se ovládají pomocí tlačítka na pravé stěně. Vjezd do dveří není limitován žádným prahem.

Ukázka karuselových dveří

Na následující fotografii jsou karuselové dveře s větším průměrem. Dveře mají pouze dvě křídla, čímž vzniká větší prostor pro průchod nebo průjezd dveřmi - v určitém okamžiku by vozíčkář mohl dveřmi projet téměř po přímce. Vedle karuselových dveří jsou otevíravé dvojité dveře, které splňují potřebu dalších otevíravých dveří. Dveře jsou však zajištěné a označené jako nouzový východ - pro běžnou potřebu jsou nepoužitelné. Vozíčkář tak mám dvě varianty řešení - buď použije vedlejší vchod vzdálený asi 50 m, který je opatřen automatickými posuvnými dveřmi nebo použije tlačítko pro vozíčkáře umístěné na rámu karuselových dveří, čímž dojde ke zpomalení otáčení dveří (až téměř k zastavení otáčení dveří) - tlačítko je vidět na detailu na další fotografii.

 

Karuselové dveře - příklad

Karuselové dveře

Na následující fotografii je ukázka nevhodného řešení karuselových dveří. Na první pohled vše vypadá vpořádku. Ale - do budovy se vchází pouze karuselovými dveřmi, oboje postranní dvojité otevíravé dveře slouží pouze pro východ z budovy, karuselem se vycházet nesmí (řešení je uzpůsobeno účelu, kterému budova slouží). Na venkovní straně karuselových dveří není žádný přivolávač obsluhy, která by případně chod dveří zpomalila nebo je úplně zastavila. Obsluha je zaneprázděna a specifickou potřebu vozíčkáře může přehlédnout. Při východu z budovy obsluha dálkově otevírá levé dveře.

Karuselové dveře - ukázka 

 

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.1.1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm.

Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm, aby vozíčkář mohl volně manipulovat s vozíkem. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm, přičemž hlavní křídlo dveří musí umožnit průjezd prostorem širokým 900 mm (týká se pouze hlavního vstupu do budovy).

Vchod do budovy - dveře otevírané dovnitř

Vchod do budovy - dveře otevírané dovnitř

Vchod do budovy - dveře otevírané dovnitř

Pokud se dveře otevírají ven, plocha před vstupem do budovy musí být široká nejméně 1500 mm a zároveň musí být dlouhá nejméně 2000 mm. Vozíčkář přem vstupem do budovy nejprve přijíždí ke dveřím, otevírá je směrem k sobě a zároveň couvá a proto potřebuje delší manipulační plochu.

Vchod do budovy - dveře otevírané ven 

 1.1.2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Sklon plochy před vchodem může být maximálně 2% (tj. např. na příjezdové ploše dlouhé dva metry převýšení max. 40 mm). 

Sklon před vstupem do budovy

 

1.1.3. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.

1.1.4. Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

1.1.5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

1.1.6. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.

Hlavní křídlo dveří musí být široké minimálně 900 mm, dveře musí být osazeny madlem přes celou šířku dveří. Madlo musí být umístěno ve výšce 800 - 900 mm od podlahy a musí být osazeno na opačné straně, než jsou panty. Klika musí být ve výši maximálně 1100 mm, zamykání ve výši maximálně 1000 mm.
 

Prosklené vchodové dveře

 1.1.7. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm.

Zvonkový panel musí být umístěn tak, aby na něj dosáhl vozíčkář - jednak musí být odsazen od pevné překážky minimálně o 500 mm a jednak musí být umístěn tak, aby horní hrana zvonkového panelu byla maximálně 1200 mm nad podlahou.

Zvonkový panel 

Zvonkový panel

Na následující fotografii je ukázka zcela nevhodného řešení vstupu do budovy a umístění zvonkového panelu. Do této budovy byl umístěn Úřad práce jedné pražské části. Úřad práce by měl být přístupný pro vozíčkáře s tím, že na přístupném podlaží musí být k užití všechny služby v budově poskytované (pokud není výtah). V této budově je přístupný pouze suterén a na něm jen jedna místnost archivu. Vozíčkář se do budovy dostává dveřmi, které nejsou opatřeny madlem. Místost archivu je uzamčena a na dveřích visí sdělení, že si návštěvník má službu přivolat volbou na zvonkovém panelu před vchodovými dveřmi (dále se vozíčkář dozví, že pokud mu nikdo neodpoví, tak se úředníci věnují jinému navštěvníkovi a že si má počkat u dveří archivu nebo že nejsou v kanceláři - návštěvník však neví, která varianta nastala a může čekat u archivu, i když ho nikdo nemusel slyšet a registrovat jeho potřebu něco vyřídit; ke všemu u archivu není žádná lavice nebo židle, kam by si při čekání mohla osoba s pohybovými obtížemi sednout). Vozíčkář si tak službu volí na zvonkovém panelu - zvonkový panel je umístěn příliš vysoko a např. nejpoužívanější služba s dávkami pro ZTP/P je přístupna tlačítkem ve výšce 1290 mm nad komunikací (přičemž horní okraj zvonkového panelu smí být ve výšce maximálně 1200 mm). Navíc v přístupu ke zvonkovému panelu překáží vzrostlé keře. Zcela nevhodné řešení. Navíc Úřad práce na svých stránkách uvádí: "Bezbariérový přístup: Ano - 1 místnost".

Vstup do budovy se zvonkovým panelem 

 

1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

1.2.1. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí.

1.2.2. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

 

1.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

1.3.1. Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou.

1.3.2. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.