7. Bytový dům obsahující byt zvláštního určení

 

7.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

7.1.1. Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, místností pro kola a kočárky nebo vozíky, dílen, prádelen a sušáren, prostoru pro kontejnery, včetně jeho výškového umístění, případně úkrytu CO musí být řešena z hlediska osob používajících vozík. Rovněž musí být řešeno parkování nebo garážování vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené a přístup ze zastávky veřejné dopravy.

7.1.2. Domovní schránka patřící k bytu zvláštního určení musí být umístěna tak, aby otvor pro vyzvednutí zásilky byl v rozmezí 850 až 1200 mm nad podlahou.

Domovní schránky patřící k bbytu zvláštního určení musí být umístěny tak, aby je mohla obsluhovat osoba sedící na vozíku. Umístění schránek musí umožnit podjetí vozíkem - spodní hrana bloku se schránkami nesmí být níže než 700 mm od podlahy (některé schránky v domě mohou být níže než 850 mm od podlahy, ale nesmí být určeny pro vozíčkáře, resp. pro osoby s omezenou schopností pohybu). Aby vozíčkář mohl vyzvednout obsah schránky, musí být umístěny v rozmezí 850 mm až 1200 mm nad podlahou. Zároveň schránky musí být odsazeny od pevné překážky minimálně o 500 mm.

Domovní schránky

Na následující fotografii jsou domovní schránky v domě zvláštního určení, kde všechny byty mohou být obývány vozíčkáři. Schránky musí být umístěny v rozmezí 850 mm až 1200 mm nad podlahou. Na snímku je otvor spodní schránky 500 mm (musí být 850 mm) nad podlahou - vozíčkář nemusí dosáhnout do schránky, navíc některé stojící osoby s pohybovým omezením se tak nízko obtížně shýbají; a horní schránka je ve výši 1270 mm (musí být maximálně 1200 mm) nad podlahou - vozíčkář do schránky nevidí a navíc hrana za dvířky schránky brání vysunutí obsahu schránky, vozíčkář tak musí obsah schránky nadzvednout, což v této výšce může činit velké problémy. Oblast vyznačená zeleně ukazuje prostor, kde by schránky měly být umístěny.

Ukázka domovních schránek 

 

7.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

7.2.1. Přístup ze zastávky veřejné dopravy k domu musí být pro zrakově postižené bezpečný a orientačně jednoduchý zejména s ohledem na způsob přecházení.

7.2.2. Přístup ke vstupu do domu musí být hmatově i vizuálně rozlišitelný od ostatních. Tento vstup je zpravidla první či poslední v řadě nebo obsahuje jiný orientačně jednoznačný prvek. Vzájemně zaměnitelné vstupy nesmí být označeny stejným způsobem.

7.2.3. Stanoviště kontejnerů pro tříděný i netříděný odpad musí být v blízkosti vstupu do domu a přístup k tomuto stanovišti i zpět musí být orientačně jednoduchý.

7.2.4. Lemování podlahové krytiny musí být výrazně kontrastní v nejmenší šířce 50 mm oproti podlaze nebo stěně. V případě použití dlažby je tento požadavek splněn řadou dlaždic těsně přiléhajících ke stěně výrazně barevně odlišených oproti okolní dlažbě nebo od barvy stěny.

7.2.5. Tlačítko zvonku patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově a vizuálně kontrastní. Vedle zvonku musí být rámeček pro vložení štítku s Braillovým písmem. Rámeček nesmí být zakryt a jeho rozměry musí být výška nejméně 12 mm a šířka nejméně 100 mm.

7.2.6. Sklepní box patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově i vizuálně rozlišitelný od ostatních. Zpravidla je umístěn jako první v řadě nebo obsahuje jiný orientačně jednoznačný prvek, zejména štítek s reliéfními znaky a Braillovým písmem.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.