Příloha č. 4 k Vyhlášce č. 398 / 2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Symboly

 

1. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku

Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku 

Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro invalidy. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm.

 

2. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením

Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením

Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou barvou stylizovaná jdoucí postava, držící v ruce bílou hůl. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm.

 

3. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením

Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se sluchovým postižením

Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm; u symbolu umístěného v kleci výtahu pak nejméně 50 mm × 50 mm.

 

4. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku

Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku

Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou barvou stylizovaný dětský kočárek. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm.

 

5. Symbol prostoru s přebalovacím pultem

Symbol prostoru s přebalovacím pultem

Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou barvou přebalovací pult s dítětem. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 mm × 100 mm.

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.