2. Bezbariérové rampy

 

2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

 

2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

2.1.1. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).

Bezbariérové rampy slouží k překonávání výškových rozdílů částí stavby, rozdílů vyšších než 20 mm. Rampy musí být široké nejméně 1500 mm s maximálním podélným sklonem v poměru 1:16 (tj. 6,25 %) a maximálním příčným sklonem v poměru 1:100 (tj, 1,0 %, tzn. že při šířce rampy 1500 mm může být výškový rozdíl maximálně 15 mm). Po obou stranách rampy musí být zábrana proti sjetí vozíku s výškou minimálně 100 mm. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výšce 900 mm (doporučuje se i druhé madlo ve výši 750 mm, např. pro osoby nižšího vzrůstu); madlo musí přesahovat začátek a konec šikmé rampy minimálně o 150 mm.

Rampa

2.1.2. Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.

Pokud je bezbariérová rampa delší než 9000 mm, musí být přerušena podestou. Minimální délka podesty je 1500 mm. Podesta smí mít sklon pouze v jednom směru v poměru maximálně 1:50 (tj. 2,0 %).

Rampa s podestou

2.1.3. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

2.1.4. Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

U změn dokončené stavby smí mít bezbariérová rampa podélný sklon maximálně v poměru 1:8 (tj. 12,5 %), ale pouze tehdy, když je její délka maximálně 3000 mm.

Rampa u změny dokončené stavby

2.1.5. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.

2.1.6. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Na následující fotografii je bezbariérová rampa, která překonává výškový rozdíl 92 cm (6 schodů). Rampa je po obou straná opatřena madly (ve dvou výškových úrovních) a je opatřena zábranou proti sjetí vozíku. Madla však musí přesahovat min. o 150 mm začátek a konec šikmé rampy. Rampa na fotografii je široká 960 mm, minimální šířka musí být 1500 mm. Rampa je rozdělena na tři úseky (mezi nimi jsou dvě podesty s nedostatečnou šířkou) - první úsek je dlouhý 2800 mm a má sklon 12,5 % (u změn dokončených staveb může být sklon maximálně 12,5 % při délce max. 3000 mm), druhý úsek je dlouhý 2800 mm a má rovněž sklon 12,5 %, třetí úsek je dlouhý 1800 mm a má sklon 11,0 %. 

Bezbariérová rampa s podestou

 

2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.