3. Dveře

 

3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

3.1.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

3.1.2. Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým parametrům sportovních vozíků.

3.1.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

Průchod dveřmi musí být široký minimálně 800 mm. Ve výšce 800 - 900 mm nad podlahou musí být dveře opatřeny vodorovným madlem (na straně opačné než jsou závěsy dveří). Madlo by mělo být přes celou šířku dveří. Je potřeba pamatovat na to, že hloubka madla zužuje průchod (průjezd) dveřmi. Pokud je madlo namontováno ve výši ovladače elektrického vozíku, dochází k zúžení čistého průchodu dveřmi. Pokud je tedy dostatečný prostor, doporučujeme osadit dveře širší, např. 900 mm.

Dveře široké 800 mm

Na následující fotografii je ukázka průjezdu dveřmi zúženého madlem. Šířku dveří 900 mm zúžilo madlo na 766 mm.

Madlo ve výši ovladače vozíku

3.1.4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

Pokud jsou dveře prosklené, mohou být zasklené až od výšky 400 mm od podlahy. Mohou být zasklené i níže, ale musí být opatřené zábranou proti proražení. Vozíčkář přijíždí ke dveřím velmi blízko. Často do dveří naráží stupačkami, kterými by mohl sklo prorazit.

Prosklené dveře s ochranou proti poškození

Na následující fotografii jsou posuvné dveře zasklené až od výšky 400 mm od země. Dveře jsou tak chráněné proti poškození, proražení stupačkami vozíku. (Poznámka: posuvné dveře jsou přes velkou část roku zavřené a vozíčkář vjíždí do kavárny a do penzionu dvoukřídlými dveřmi vlevo, kde ochrana proti poškození nedosahuje do výšky 400 mm; navíc na dveřích schází madlo). Průchozí šířka otevřených posuvných dveří  je 920 mm.

 Prosklené dveře s ochranou proti proražení

Prosklené dveře musí být chráněné proti proražení buď tím, že prosklení je až od 400 mm od podlahy nebo mechanickou zábranou. Na tomto příkladu byly při rekonstrukci domu zvláštního určení instalovány celoprosklenné dveře a až dodatečně byla přidělána mechanická zábrana ze dvou prken, která jsou k sobě přišroubována srkz dveře. Toto řešení vyhovuje vyhlášce, ale esteticky je málo vhodné. Horní hrana prkna je ve výšce 360 mm nad podlahou, měla by být minimálně ve výšce 400 mm.

Prosklené dveře opatřené dřevěným prknem

 

3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.