Problematika bezbariérového užívání staveb je řešena především Vyhláškou 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tzv. "Bezbariérovou vyhláškou", která je prováděcím předpisem k Zákonu 183/2006 Sb., Zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Dalším prováděcím předpisem k Zákonu 183/2006 je Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejňuje Informace a stanoviska MMR ČR k problematice bezbariérového užívání staveb. Informace a stanoviska jsou zveřejňována na stránkách Ministerstva nebo v příloze STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE časopisu Urbanismus a územní rozvoj.


 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.