Příloha č. 3 k Vyhlášce č. 398 / 2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce

 

1. Vstupy do budov

2. Bezbariérové rampy

3. Dveře

4. Okna

5. Hygienická zařízení a šatny

6. Prostory a zařízení

7. Bytový dům obsahující byt zvláštního určení

8. Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.