4. Okna

 

4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

4.1.1. V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou.

V každé pobytové místnosti musí mít alespoň jedno okno pákové ovládání nejvýše 1100 mm. Pokud by okno mělo být i výklopné (tzv. "mít větračku"), je nutné pamatovat na to, že pro zavření okna s klikou umístěnou 1100 mm nad podlahou (nebo níže) je nutné vynaložit větší sílu, kterou někteří vozíčkáři v rukou nemusí mít - okno se pak musí zavírat pomocí obou rukou. Proto je pro výklopné okno vhodnější navrhnout menší šířku.

Okno s pákovým ovládáním

4.1.2. Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození.

U prosklených stěn je nutné spodní část ochránit proti mechanickému poškození (aby vozíčkář otevřel okno, musí zajet velmi blízko k oknu a hrozí proražení okna nebo stěny stupačkami). Stěna musí být chráněna do výšky 400 mm. prosklená stěna musí být opatřena ochranným zábradlím ve výšce 850 mm. Stejně tak okno se sníženým parapetem nižším než 550 mm (i zde musí být ochranné zábradlí ve výšce 850 mm).

Francouzské okno 

Na následují fotografii je ukázka nesprávně instalovaného okna. Výška pákového ovládání levého křídla okna je sice snížena, ale stále je v nevhodné výšce 1190 mm nad podlahou (maximální výška je stanovena na 1100 mm nad podlahou). Na fotografii je zároveň vidět nevhodně instalované řetízkové ovládání žaluzií - vozíčkář na ovládání žaluzií nedosáhne.

Okno
 

4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.