Uveďte prosím e-mailovou adresu, zaregistrovanou s vaším uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.

Právní normy

Seznamme se se zákony, vyhláškami a normami, které stanovují parametry bezbariérového užívání staveb.

Praxe

Poučme se z příkladů vhodného řešení, vyvarujme se chyb na příkladech řešení nevhodných.

Mapa bariér

Pomozme s odstraněním existujících bariér.

adresáře

V adresářích najděme osoby, firmy a instituce, které nám s řešením pomohou.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.