Bariéry rozdělujeme do čtyř kategorií:

 

Budovy - překážky ve vstupu do budovy nebo uvnitř budovy

Do kategorie Budovy zaznamenáváme ty bariéry, které se vyskytují ve vstupu do budovy nebo uvnitř budovy (např. schody bez nájezdu nebo plošiny, úzké vstupní nebo jiné dveře, nevhodný nebo poškozený povrch, chybějící zvonek pro přivolání obsluhy, úzký nebo jinak nepřístupný výtah, chybějící upravená toaleta nebo nevhodné vybavení toalety apod.).

Přechody

Do této kategorie zaznamenáváme přechody, u kterých chybí nájezd, nebo přechody, u kterých je nájezd poškozen a nejde ho použít, případně je příliš prudký a nelze ho některými vozíky bezpečně zdolat.

Komunikace - chodníky a stezky

Překážkou v této kategorii může být příliš úzký průchod na chodníku (nesprávně parkující auta, špatně umístěné sloupky a zábrany), poškození chodníků (propadlé chodníky nebo kanály, výmoly v povrchu), stékající bahno na chodník apod.

Doprava - zastávky a stanice

Do této kategorie zaznamenáváme zastávky městské hromadné dopravy, které neumožňují použití prostředků městské hromadné dopravy vozíčkářům - od přístupu na zastávku (chybějící nájezd na zastávku, chybějící výtah nebo plošina do stanice metra apod.) přes překážky na zastávce (např. úzký průjezd vedle informačního sloupku nebo kolem přístřešku nebo kolem jiných překážek) až po nevyhovující rozměry zastávek (např. nízký tramvajový ostrůvek, kde po vyklopení nájezdové rampy je sklon příliš velký a do tramvaje není možné nastoupit nebo úzký ostrůvek, kde po vyklopení rampy již není prostor pro bezpečné nastoupení nebo vystoupení vozíčkáře) apod. Zaznamenáváme sem i železniční stanice, ve kterých by bylo vhodné umístit pojízdné plošiny pro nástup do vlaku. Zaznamenáváme všechny překážky, které znemožňují přepravu vozíčkářů hromadnou dopravou.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.